2019-01-01
شناسایی نقاط قوت برندهای مربا

شناسایی نقاط قوت برندهای مربا از نظر فروشندگان خرد تهران

برای هر برند و شرکت پخش اطلاع از موقعیت محصول یا خدمت در بازار امری بسیار حیاتی است. موقعیت اشاره به شرایط فیزیکی و عینی و همچنین ذهنی محصول در بین برندهای رقیب دارد. در همین راستا واحد تحقیقات بازار […]
2019-01-01
تحقیقات بازار و میزان حضور برند تن ماهی

تحقیقات بازار و میزان حضور برند برای برندهای تن ماهی در بازار تهران

برای هر برند و شرکت پخش اطلاع از موقعیت محصول یا خدمت در بازار امری بسیار حیاتی است. موقعیت اشاره به شرایط فیزیکی و عینی و همچنین ذهنی محصول در بین رقبا دارد. در همین راستا واحد تحقیقات بازار شرکت […]
2019-01-01
بررسی جایگاه برند رب

بررسی جایگاه برند برای برندهای رب گوجه فرنگی در بازار تهران

برای هر برند و شرکت پخش اطلاع یافتن از موقعیت محصول یا خدمت در بازار امری بسیار حیاتی است. موقعیت اشاره به شرایط فیزیکی و عینی و همچنین ذهنی محصول در بین رقبا دارد. در همین راستا واحد تحقیقات بازار […]
2018-12-29
پرونده ویژه غذا و سلامت

پرونده ویژه غذا و سلامت ،روغن ها

دغدغه بشر امروز، غذای سالم یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بشر امروزی مسئله سلامت است. سبک زندگی کم‌تحرک جدید و فرهنگ مصرف غذایی باعث شده که بسیاری از افراد، روزانه با بیماری‌های مزمنی چون اضافه‌وزن، دیابت، چربی خون و بسیاری دیگر […]
WordPress Video Lightbox Plugin