موقعیت یابی محصول برای کمپوت آناناس Dole

موقعیت یابی محصول کمپوت آناناس

شرکت پخش عقاب قبل از تائید ورود هر محصول به سبد پخش تحقیقات ویژه‌ای انجام می‌دهد. تحقیقات موقعیت یابی محصول و ورود محصول، موقعیت کنونی محصول از نظر فیزیکی-عینی و ذهنی را مشخص می‌کند؛ به این معنی که هم حضور فیزیکی، هم نظر مشتریان درباره جوانب مختلف محصول بررسی می‌شود. در این تحقیقات موقعیت ذهنی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا که میزان حضور محصول معلول عوامل متعددی از جمله قدرت پخش آن است اما احساس و نظر مشتری متغیرهای مرتبط با مقبولیت و قدرت برند را نشان می‌دهد.

یکی از داده‌هایی که در تحقیقات موقعیت یابی محصول استخراج می‌شود نظر پاسخ‌دهندگان در مورد بسته‌بندی محصول است. در ادامه نموداری که نظر مشتریان در مورد بسته‌بندی محصولات دُل را نشان می‌دهد آورده شده است. در شرکت پخش عقاب این داده‌ها مبنای تصمیم‌گیری در مورد ورود یا عدم ورود یک محصول به سبد پخش قرار می‌گیرند. گفتنی است نمودار ذیل تنها بخش بسیار کوچکی از تحقیقات است و این تحقیقات شامل انبوهی اطلاعات مفید دیگر نیز می‌شود.

جایگاه یابی کمپوت آناناس Dole

عنوان تحقیق: موقعیت یابی محصول برای کنسرو آناناس Dole

عنوان نمودار: بسته‌بندی “Dole” نسبت به رقبا از نظر فروشندگان

تاریخ پروژه: 1396/09/12  الی  1396/09/14

جامعه آماری: سوپرمارکت‌های مناطق 1 الی 22 تهران

حجم نمونه:430 سوپرمارکت

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میزان مصرف بسته‌بندی‌های کمپوت آناناس در ابعاد مختلف، تحقیقات ورود محصول – اوزان پرفروش کمپوت آناناس را مطالعه کنید.

جهت دسترسی به داده‌های بیشتر و جدید یا درخواست تحقیقات بازار، با شرکت پخش عقاب به شماره 02127360 داخلی 220 تماس حاصل نمایید.

به اشتراک بگذارید