تحقیقات ورود محصول – اوزان پرفروش کمپوت آناناس

تحقیقات-ورود-محصول-کمپوت-آناناس

شرکت پخش عقاب قبل از تائید ورود هر محصول به سبد پخش تحقیقات ویژه‌ای انجام می‌دهد. تحقیقات موسوم به ورود محصول موقعیت کنونی محصول از نظر فیزیکی-عینی و ذهنی را مشخص می‌کند؛ به این معنی که هم حضور فیزیکی و هم ‌نظر مشتریان درباره جوانب مختلف محصول بررسی می‌شود. در این تحقیقات موقعیت ذهنی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا که میزان حضور محصول معلول عوامل متعددی از جمله قدرت پخش آن است اما احساس و نظر مشتری متغیرهای مرتبط با مقبولیت و قدرت برند را نشان می‌دهد.

یکی از داده‌هایی که در این دست تحقیقات بازار استخراج می‌شود نظر پاسخ‌دهندگان در مورد اوزان پرفروش محصول است. در ادامه نموداری که نظر مشتریان در مورد اوزان پرفروش کمپوت‌های آناناس را نشان می‌دهد آورده شده است. در شرکت پخش عقاب این داده‌ها مبنای تصمیم‌گیری در مورد ورود یا عدم ورود یک محصول به سبد پخش قرار می‌گیرند. گفتنی است نمودار ذیل تنها بخش بسیار کوچکی از تحقیقات است و این تحقیقات شامل انبوهی از داده‌ها و اطلاعات مفید دیگر نیز می‌شود.

نمودار اوزان پرفروش آناناس

عنوان تحقیق: موقعیت‌یابی محصولات Dole

عنوان نمودار: اوزان پرفروش کمپوت آناناس از نظر فروشندگان

تاریخ پروژه: 1396/09/12  الی  1396/09/14

جامعه آماری: سوپرمارکت‌های مناطق 1 الی 22 تهران

حجم نمونه:430 سوپرمارکت

جهت دسترسی به داده‌های بیشتر و جدید یا درخواست تحقیقات بازار، با شرکت پخش عقاب به شماره 02127360 داخلی 220 تماس حاصل نمایید.

به اشتراک بگذارید