روند حضور سس کنجد عقاب در سوپرمارکت‌های تهران

روند حضور سس کنجد عقاب در سوپرمارکت‌های تهران

محصولات جدید چون نوزادانی هستند که تا رسیدن به دوران بلوغ در بازار نیاز به مراقبت و حساسیت بیشتری دارند. به همین دلیل زمانی که یک محصول جدید وارد سبد پخش عقاب می‌شود، تیم تحقیقات بازار این شرکت مسیر رشد آن در بازار را در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت‌تری تحت عنوان تحقیقات «فیدبک گیری محصول جدید» بررسی می‌کند. یکی از داده‌های بسیار مهمی که از این دسته از تحقیقات بازار استخراج می‌شود میزان حضور محصول در بازار است. نمودار زیر روند حضور سس کنجد عقاب را در بازار سوپرمارکت‌های تهران نشان می‌دهد.

روند حضور سس کنجد عقاب در سوپرمارکت‌های تهران

عنوان تحقیق: موقعیت‌یابی سس کنجد عقاب

عنوان نمودار: روند حضور سس کنجد عقاب در سوپرمارکت‌های تهران

تاریخ پروژه:

1395/10/20  الی  1395/10/25

جامعه آماری: سوپرمارکت‌های مناطق 1 الی 22 تهران

حجم نمونه: 652 سوپرمارکت

شما همچنین می‌توانید با مراجعه به مقاله رضایت سنجی مشتریان حلوای عقاب در مورد تنوع محصولات اطلاعات بیشتری در مورد جایگاه محصولات حلوای عقاب در بازار کسب کنید.

جهت دسترسی به داده‌های بیشتر و جدید یا درخواست تحقیقات بازار، با شرکت پخش عقاب به شماره 02127360 داخلی 220 تماس حاصل نمایید.

 

به اشتراک بگذارید