رضایت سنجی مشتریان حلوای عقاب در مورد تنوع محصولات

رضایت سنجی مشتریان حلوای عقاب

بر کسی پوشیده نیست که فروش محصولات به مشتری نه پایان مسیر که آغاز فرایندی است که موفقیت یا عدم موفقیت آن آینده برندها را مشخص می‌کند. رضایت از کالا و خدمات دریافت شده در ابعاد مختلف تعیین‌کننده‌ترین عامل در خروج محصول از شلف و اقدام به خرید مجدد است. در همین راستا واحد تحقیقات بازار شرکت پخش عقاب سالانه برای هر کدام از برندهای سبد پخش عقاب تحقیقات رضایت سنجی را به شکل گسترده و فراگیری انجام می‌دهد. تفاوت اصلی رضایت سنجی مشتریان با موقعیت‌یابی در جامعه موردمطالعه است. موقعیت‌یابی در میان تمام جامعه موردنظر انجام می‌شود اما رضایت سنجی مشتریان در میان کسانی انجام می‌شود که محصول را حداقل یک‌بار خریده‌اند.

یکی از داده‌هایی که در این دست تحقیقات بازار استخراج می‌شود میزان رضایت از تنوع محصولات است. در ادامه یک نمونه از داده‌های استخراج‌شده از تحقیقات رضایت سنجی مشتریان محصولات حلوای عقاب 1395 را می‌بینیم. چنین داده‌هایی به تولیدکننده و شرکت پخش نشان می‌دهد که در مقایسه با رقبا چه نقاط ضعف و قدرتی دارند. همچنین راهنمای تولیدکننده در اصلاح محصولات موجود و تولید محصولات جدید خواهد بود.

در شرکت پخش عقاب نیز این داده‌ها مبنای طرح‌های کلان و خرد بازاریابی (marketing plan) قرار می‌گیرند و واحد بازاریابی طرح‌های بازاریابی را به کمک این داده‌ها تدوین می‌کند. گفتنی است نمودار ذیل تنها بخش بسیار کوچکی از تحقیقات است و این تحقیقات شامل انبوهی از اطلاعات مفید دیگر نیز می‌شود.

رضایت سنجی مشتریان حلوای عقاب

 

عنوان تحقیق: رضایت سنجی مشتریان محصولات حلوای عقاب

عنوان نمودار: روند رضایت نمایندگان شهرستان از تنوع محصولات حلوای عقاب

تاریخ پروژه: 1395/01/14 الی     1395/01/23

جامعه آماری:

گروه توزیع‌کنندگان خرده تهران: تمامی عوامل خرید که حداقل یکی از محصولات حلوای عقاب را ظرف یک سال گذشته یک‌بار خریداری کرده‌اند.

گروه توزیع‌کنندگان عمده تهران: تمامی عمده‌فروشانی که حداقل یکی از محصولات حلوای عقاب را ظرف یک سال گذشته یک‌بار خریداری کرده‌اند.

گروه تعاونی‌های مصرف: تمامی فروشگاه‌هایی که حداقل یکی از محصولات حلوای عقاب را ظرف یک سال گذشته یک‌بار خریداری کرده‌اند.

گروه نمایندگی‌های شهرستان: تمامی نماینده‌هایی که حداقل یکی از محصولات حلوای عقاب را ظرف یک سال گذشته یک‌بار خریداری کرده‌اند.

جهت دسترسی به داده‌های بیشتر و جدید یا درخواست تحقیقات بازار، با شرکت پخش عقاب به شماره 02127360 داخلی 220 تماس حاصل نمایید.

به اشتراک بگذارید