میزان حضور طعم های مختلف آدامس ریلکس در سوپرمارکت های تهران

طعم های مختلف آدامس ریلکس

میزان حضور برندها در بازارهای مختلف یکی از مهم‌ترین اطلاعاتی است که می‌توان در مورد آن‌ها کسب کرد. حضور تا حد زیادی میزان موفقیت برند در بازار را مشخص می‌کند. بااین‌وجود عدد حضور صرفاً متوجه برند است و به جزئیات اشاره ندارد. به این معنی اگر پرسشگر یک نمونه محصولی از برند را در سوپرمارکت ببیند آن را در لیست حضور لحاظ خواهد کرد. برای روشن‌تر شدن موضوع حضور باید به جزئیات دیگر نیز پرداخت. به‌عنوان‌مثال در بدو ورود آدامس ریلکس مهم بود بدانیم که این برند با چند طعم از محصولات خود در سوپرمارکت‌ها حضور دارد. چنین داده‌ای کمک می‌کند بدانیم یک برند چقدر در معرفی تنوع محصولی خود به بازار موفق بوده است. آدامس ریلکس در 72 درصد از سوپرمارکت‌های مورد بررسی حضور داشت که نمودار زیر مشخص می‌کند که این سوپرمارکت چه تعداد از طعم های مختلف آدامس ریلکس را در قفسه خود دارند.

میزان حضور طعم های مختلف آدامس ریلکس در سوپرمارکت‌های تهران

عنوان تحقیق: بررسی بازار آدامس relax

عنوان نمودار: میزان حضور طعم های مختلف آدامس ریلکس در سوپرمارکت‌های تهران

تاریخ پروژه: 1396/09/14  الی  1396/09/18

جامعه آماری: سوپرمارکت‌های مناطق 1 الی 22 تهــران

حجم نمونه: 464 سوپرمارکت

 

جهت دسترسی به داده‌های بیشتر و جدید یا درخواست تحقیقات بازار، با شرکت پخش عقاب به شماره 02127360 داخلی 220 تماس حاصل نمایید.

به اشتراک بگذارید