میزان رضایت مشتریان از بسته‌بندی ارده و شیره عقاب

میزان رضایت مشتریان از بسته‌بندی ارده و شیره عقاب

ورود یک محصول به سبد پخش عقاب آغاز مسیری است که مقصد نهایی آن موفقیت در جلب رضایت مشتریان و حضور حداکثری در جوانب مختلف بازار است. برای اطمینان از حرکت محصول در این مسیر هر سه ماه یک‌بار برای محصولات تازه‌وارد تحقیقاتی موسوم به فیدبک گیری انجام می‌شود. جامعه آماری این تحقیقات شامل کسانی است که محصول را خریده‌اند و تا کسب اطمینان از برطرف شدن ایرادات محصول و تثبیت آن ادامه خواهد داشت. نمودار زیر یکی از اطلاعات به‌دست‌آمده از تحقیقات فیدبک گیری محصول ارده و شیره و میزان رضایت مشتریان از بسته‌بندی ارده و شیره عقاب را نشان می‌دهد.

میزان رضایت از بسته‌بندی ارده و شیره عقاب

عنوان تحقیق: فیدبک گیری ارده شیره

عنوان نمودار: بسته‌بندی ارده شیره از نظر فروشندگان خرده تهران – میزان رضایت مشتریان از بسته‌بندی ارده و شیره عقاب

تاریخ پروژه: 1394/12/13  الی  1394/12/22

جامعه آماری:

سوپرمارکت‌های مناطق 1 الی 22 تهران

عمده‌فروشی‌های بازار بورس مواد غذایی

حجم نمونه:

226 سوپرمارکت‌های مناطق 1الی 22  (تعداد کل: 1477 سوپرمارکت)

12 عمده‌فروشی  (تعداد کل: 16 عمده‌فروشی بازار)

جهت دسترسی به داده‌های بیشتر و جدید یا درخواست تحقیقات بازار، با شرکت پخش عقاب به شماره 02127360 داخلی 220 تماس حاصل نمایید.

به اشتراک بگذارید