میزان حضور برندهای روغن مایع در شهرستان تویسرکان

میزان حضور برندهای روغن مایع

ایران در تهران خلاصه نمی‌شود و بازار عقاب نیز به تهران محدود نشده است؛ ازاین‌رو تیم تحقیقات بازار شرکت پخش عقاب هرساله تورهای مختلف تحقیقات بازار را برای اکثر استان‌های کشور اجرا می‌کند. در این تورها تلاش می‌شود عملکرد نماینده‌های هر استان به دقت بررسی شده و دید جامعی نسبت به بازار استان‌ها به دست آید. یکی از اطلاعات بسیار مهمی که در این تورها به دست می‌آید، میزان حضور محصولات مختلف برندها در هر شهر است. در ادامه نمودار حضور برندهای روغن مایع در شهرستان تویسرکان در استان همدان را می‌بینیم. لازم به ذکر است این نمودار مربوط به انواع روغن مایع شامل روغن‌های پخت‌وپز و سرخ‌کردنی می‌شود. چنین داده‌هایی علاوه بر روشن کردن کارنامه نمایندگان، در برنامه‌ریزی ورود به بازار شهرستان‌ها نیز نقش حیاتی دارند.

میزان حضور برندهای روغن مایع در سوپرمارکت‌های شهرستان تویسرکان

عنوان تحقیق: ارزیابی عملکرد نمایندگان شهرستان تویسرکان

عنوان نمودار: میزان حضور برندهای روغن مایع در سوپرمارکت‌های شهرستان تویسرکان

تاریخ پروژه: 1394/10/19  الی  1394/10/22

جامعه آماری: سوپرمارکت‌های شهرستان تویسرکان

حجم نمونه: 71سوپرمارکت

 

جهت دسترسی به داده‌های بیشتر و جدید یا درخواست تحقیقات بازار، با شرکت پخش عقاب به شماره 02127360 داخلی 220 تماس حاصل نمایید.

به اشتراک بگذارید