موقعیت یابی محصول برای محصولات حلوای عقاب

موقعیت یابی محصول حلوای عقاب

در تحقیقات موقعیت یابی محصول یکی از مهم‌ترین اطلاعاتی که به دست می‌آید میزان حضور محصولات در بازار است. حضور حداکثری در قفسه فروشگاه‌ها آرزوی هر تولیدکننده و توزیع‌کننده‌ای است، اما صرف حضور بالا باعث نمی‌شود که از آسیب‌های آن چشم‌پوشی کنیم. به همین سبب در تحقیقات پخش عقاب، علاوه بر میزان حضور، دلایل عدم حضور هم سنجیده می‌شود. این اطلاعات به ما کمک می‌کند که علاوه بر شناخت جایگاه خود در بازار، بتوانیم با رفع نواقص آن را ارتقا نیز دهیم. در طول تحقیقات موقعیت یابی محصول برای محصولات حلوای عقاب مشخص شد که محصولات حلوای عقاب تنها در 7 درصد سوپرمارکت ها حضور نداشته است. در ادامه دلایل عدم حضور محصولات حلوای عقاب و فراوانی آن‌ها در سال 1396 در سوپرمارکت‌های تهران را می‌بینیم.

نکته مهم درباره نمودار زیر این است که هر فرد می‌تواند بیش از یک دلیل را برای عدم وجود محصولات در قفسه خود ذکر کرده باشد، از این رو مجموع درصدهای فراوانی دلایل می‌تواند بیشتر از 100 باشد. علاوه بر این، این درصدها نسبت به 7 درصد سوپرمارکت‌ها که محصولات حلوای عقاب را در قفسه خود نداشته‌اند محاسبه شده‌اند.

موقعیت یابی محصول برای محصولات حلوای عقاب

عنوان تحقیق: موقعیت یابی محصول برای محصولات عقاب

عنوان نمودار: دلایل عدم حضور محصولات عقاب از نظر فروشندگان سوپرمارکت‌های تهران

تاریخ پروژه: 1396/07/07 الی  1396/07/19

جامعه آماری:

سوپرمارکت‌های مناطق 1 الی 22 تهــران

تعـــاونی‌های تهـــران

نمـاینـدگان شهــرستـان

حجم نمونه:

1116 سوپرمارکت

123 تعـــاونی‌

27 نمـاینـده شهرستان

جهت دسترسی به داده‌های بیشتر و جدید یا درخواست تحقیقات بازار با شرکت پخش عقاب به شماره 02127360 داخلی 220 تماس حاصل نمایید.

به اشتراک بگذارید