شناسایی نقاط قوت برندهای مربا از نظر فروشندگان خرد تهران

شناسایی نقاط قوت برندهای مربا

برای هر برند و شرکت پخش اطلاع از موقعیت محصول یا خدمت در بازار امری بسیار حیاتی است. موقعیت اشاره به شرایط فیزیکی و عینی و همچنین ذهنی محصول در بین برندهای رقیب دارد. در همین راستا واحد تحقیقات بازار شرکت پخش عقاب سالانه برای هر کدام از برندهای سبد پخش عقاب تحقیقات موقعیت‌یابی را به شکل گسترده و فراگیر انجام می‌دهد. در این مقاله به شناسایی نقاط ضعف و قوت برندهای مربا از دیدگاه فروشندگان خرد تهران می‌پردازیم.

یکی از نتایجی که از تحقیقات بازار و موقعیت‌یابی استخراج می‌شود شناسایی نقاط قوت برندهای موجود از یک محصول از نظر پاسخ‌دهنده است. به این معنی که پاسخ‌دهنده نظر خود را در مورد اینکه چرا از یک یا گروه محصول برندهایی را برای فروش خود انتخاب کرده است، بیان می‌کند. در ادامه یک نمونه از داده‌های استخراج‌شده در تحقیقات موقعیت‌یابی مربای سال 1395 را می‌بینیم. چنین داده‌هایی به تولیدکننده و شرکت پخش نشان می‌دهند که برای انتخاب توسط مشتریان و قرار گرفتن در قفسه فروشگاه‌ها داشتن چه ویژگی‌هایی لازم و ضروری است.

در شرکت پخش عقاب نیز این داده‌ها مبنای طرح‌های کلان و خرد بازاریابی (marketing plan) قرار می‌گیرند و واحد بازاریابی طرح‌های بازاریابی را به کمک این داده‌ها تدوین می‌کند. گفتنی است نمودارهای زیر تنها بخش بسیار کوچکی از این تحقیقات هستند و این تحقیقات شامل انبوهی از داده‌ها و اطلاعات مفید دیگر نیز می‌شود.

 

شناسایی نقاط قوت برندهای مربا

 

عنوان تحقیق: موقعیت‌یابی محصولات مربا

عنوان نمودار:

نقاط قوت برندهای موجود مربا از نظر فروشندگان خرده تهران

تاریخ پروژه: 1395/07/05 الی  1395/07/11

جامعه آماری: سوپرمارکت‌های مناطق 1 الی 22 تهران

حجم نمونه: 699 سوپرمارکت

جهت دسترسی به داده‌های بیشتر و جدید یا درخواست تحقیقات بازار، با شرکت پخش عقاب به شماره 02127360 داخلی 220 تماس حاصل نمایید.

به اشتراک بگذارید