شرایط پرداخت محصولات پریل و پرسیل

محصولات پریل و پرسیل

زمانی که یک محصول یا برند جدید وارد سبد پخش عقاب می‌شود، بسیار مهم است که دید درستی از وضعیت کنونی آن داشته باشیم. یکی از مهم‌ترین داده‌ها در این زمینه آگاهی از شرایط پرداخت محصول در حال حاضر است. در ادامه نموداری از تحقیقات موسوم به «موقعیت‌یابی» محصولات پریل و پرسیل آمده است که قبل از ورود آن‌ها به سبد پخش عقاب انجام شده است و به بررسی شرایط پرداخت محصولات پریل و پرسیل برای فروشندگان سوپرمارکت‌های تهران می‌پردازد. این دست نمودارها کمک می‌کنند عادت‌های بازار را به خوبی شناسایی کنیم و جهت اعمال تغییرات جدید با برنامه‌ریزی دقیق‌تری عمل کنیم.

*از آنجا که هر فرد مجاز به پاسخگویی به بیش از یک مورد نیز بوده است بنابراین هر کدام از موارد مطرح شده در نمودارها به صورت مجزا از کل جامعه آماری درصد گیری شده است

شرایط پرداخت محصولات پریل و پرسیل برای فروشندگان سوپرمارکت‌های تهران

عنوان تحقیق: ورود محصول پریل / پرسیل

عنوان نمودار: شرایط پرداخت محصولات پریل و پرسیل برای فروشندگان سوپرمارکت‌های تهران

تاریخ پروژه: 1394/08/19  الی    1394/08/23

جامعه آماری: سوپرمارکت‌های مناطق 1 الی 22 تهران

حجم نمونه

532 سوپرمارکت

 

جهت دسترسی به داده‌های بیشتر و جدید یا درخواست تحقیقات بازار، با شرکت پخش عقاب به شماره 02127360 داخلی 220 تماس حاصل نمایید.

به اشتراک بگذارید