رضایت از شرایط پرداخت پوشک بچه مولفیکس

تیم تحقیقات بازار شرکت پخش عقاب در پایان هر سال برای هر یک از برندهای سبد پخش تحقیقات موسوم به رضایت سنجی را انجام می‌دهد. در این تحقیقات کسانی که در طول سال حداقل یک‌بار از محصولات برند موردنظر تحقیق خرید کرده‌اند تصویری از چگونگی و میزان رضایت خود را ترسیم می‌کنند. ازجمله داده‌های مهمی که در این تحقیقات به دست می‌آید میزان رضایت از شرایط پرداخت محصولات یک برند است. نمودار زیر روند رضایت از شرایط پرداخت پوشک بچه مولفیکس را نشان می‌دهد.

نمودار روند رضایت از شرایط پرداخت پوشک بچه مولفیکس

عنوان تحقیق: رضایت سنجی مشتریان از محصولات پارس حیات

عنوان نمودار: روند رضایت از شرایط پرداخت پوشک بچه مولفیکس از نظر فروشندگان خرده مناطق تحت پوشش تهران

تاریخ پروژه: 1395/11/19 الی  1395/11/27

جامعه آماری و حجم نمونه

توزیع‌کنندگان خرد (سوپرمارکت) مناطق 22 گانه تهران : 983 مورد

توزیع‌کنندگان عمده (عمده‌فروشی‌ها) بورس خیابان مولوی، خیابان صاحب‌جمع: 25 مورد

تعاونی‌های مصرف تهران: 35 مورد

جهت دسترسی به داده‌های بیشتر و جدید یا درخواست تحقیقات بازار، با شرکت پخش عقاب به شماره 02127360 داخلی 220 تماس حاصل نمایید.

 

به اشتراک بگذارید