ارزیابی رضایت از سرعت اقدام به اخذ شکایت

اقدام به اخذ شکایت مشتریان

مشتریان شاکی را می‌توان سرمایه‌هایی دانست که بدون چشمداشت نقش ناظر و مصلح را برای سازمان ایفا می‌کنند. این دست از مشتریان حفره‌هایی را در عملکرد شرکت نشان می‌دهند که شاید هیچ راه دیگری برای تشخیص آن‌ها وجود ندارد. همچنین شکایت مشتری ممکن است چراغ خطری باشد که قبل از بروز فاجعه روشن شده است و ازاین‌رو فرصت مغتنمی است برای پیشگیری. با توجه به این توضیحات رضایت فرد شاکی از نحوه و سرعت رسیدگی به شکایت و همچنین اقدامات انجام‌شده امری فوق‌العاده و حیاتی است. در ادامه یکی از نمودارهای تحقیقات رضایت سنجی پخش عقاب در سال 1395 آمده که روند رضایت از سرعت اقدام به اخذ شکایت از نظر مشتریان شاکی را نشان می‌دهد.

روند رضایت از سرعت اقدام به اخذ شکایت از نظر مشتریان شاکی

 

عنوان تحقیق: رضایت مشتریان از خدمات پخش عقاب

عنوان نمودار: روند رضایت از سرعت اقدام به اخذ شکایت از نظر مشتریان شاکی

تاریخ پروژه: 1395/11/06 الی 1395/11/22

جامعه آماری: مشتریان شاکی سال 1395

حجم نمونه : تمام شماری

یک نمونه دیگر از شاخص‌های مورد بررسی در تحقیقات سالانه رضایت سنجی پخش عقاب میزان رضایت از تنوع محصولات سبد پخش است که در مقاله دیگری به آن پرداخته شده است.

جهت دسترسی به داده‌های بیشتر و جدید یا درخواست تحقیقات بازار، با شرکت پخش عقاب به شماره 02127360 داخلی 220 تماس حاصل نمایید.

به اشتراک بگذارید