تحقیقات موقعیت یابی روغن ذرت

تحقیقات موقعیت یابی روغن ذرت

برای هر برند و شرکت پخشی اطلاع از موقعیت محصول/خدمت در بازار بسیار حیاتی است. موقعیت اشاره به شرایط فیزیکی و عینی و همچنین ذهنی محصول در بین رقبا دارد. در همین راستا واحد تحقیقات بازار شرکت پخش عقاب سالانه برای هر کدام از برندهای سبد پخش عقاب تحقیقات موقعیت یابی را به شکل گسترده و فراگیری انجام می‌دهد. در ادامه این مقاله، نتایج تحقیقات موقعیت یابی روغن ذرت را مشادهده خواهید کرد.

یکی از داده‌هایی که در این دست تحقیقات بازار استخراج می‌شود میزان حضور محصول است. میزان حضور اشاره به حالتی دارد که پرسشگر محصول را در «نقطه فروش» عیناً می‌بیند و ثبت می‌کند. در ادامه یک نمونه از داده‌های استخراج‌شده در تحقیقات موقعیت یابی روغن ذرت سال 1396 را می‌بینیم. این تحقیق به‌خوبی نشان می‌دهد کدام برندها بیشترین حضور را در بازار سوپرمارکت‌های تهران دارند.

چنین داده‌هایی برندها و شرکت‌های پخش را در شناخت رقبا و تعیین اهداف بسیار کمک می‌کنند. در شرکت پخش عقاب نیز این داده‌ها مبنای طرح‌های کلان و خرد بازاریابی (marketing plan) قرار می‌گیرند و واحد بازاریابی طرح‌های بازاریابی را به کمک این داده‌ها تدوین می‌کند. گفتنی است نمودار ذیل تنها بخش بسیار کوچکی از تحقیقات است و این تحقیقات شامل انبوهی از داده‌ها و اطلاعات مفید دیگر نیز می‌شود.

عنوان تحقیق: موقعیت یابی محصولات روغن ذرت

عنوان نمودار: حضور برندهای موجود روغن ذرت در سوپرمارکت‌های تهران

تاریخ پروژه: 08/08/1396 الی 19/08/1396

جامعه آماری: سوپرمارکت‌های مناطق 1 الی 22 تهران، تعاونی‌های تهران

حجم نمونه:1037 سوپرمارکت، 32 تعاونی

جهت دسترسی به داده‌های بیشتر و جدید یا درخواست تحقیقات بازار، با شرکت پخش عقاب به شماره 02127360 داخلی 220 تماس حاصل نمایید

 

به اشتراک بگذارید