تحقیقات بازار و میزان حضور برند برای برندهای تن ماهی در بازار تهران

تحقیقات بازار و میزان حضور برند تن ماهی

برای هر برند و شرکت پخش اطلاع از موقعیت محصول یا خدمت در بازار امری بسیار حیاتی است. موقعیت اشاره به شرایط فیزیکی و عینی و همچنین ذهنی محصول در بین رقبا دارد. در همین راستا واحد تحقیقات بازار شرکت پخش عقاب سالانه برای هر کدام از برندهای سبد پخش عقاب تحقیقات موقعیت‌یابی را به شکل گسترده و فراگیر انجام می‌دهد. در این مقاله به بررسی میزان حضور برند برای برندهای تن ماهی در بازار تهران می‌پردازیم.

یکی از داده‌هایی که در بخشی از تحقیقات بازار که مربوط به موقعیت‌یابی محصول است، استخراج می‌شود میزان حضور برند است. میزان حضور اشاره به حالتی دارد که پرسشگر محصول را در «نقطه فروش» عیناً می‌بیند و حضور آن را ثبت می‌کند. در ادامه یک نمونه از داده‌های استخراج‌شده در تحقیقات موقعیت‌یابی تن ماهی در بازار تهران سال 1395 را می‌بینیم. این تحقیق به‌خوبی نشان می‌دهد کدام برندهای تن ماهی بیشترین حضور را در بازار سوپرمارکت‌های تهران دارند و کدام برندها نسبت به سال گذشته رشد یا افت حضور داشته‌اند.

چنین داده‌هایی برندها و شرکت‌های پخش را در شناخت رقبا و تعیین اهداف بسیار کمک می‌کنند. در شرکت پخش عقاب نیز این داده‌ها مبنای طرح‌های کلان و خرد بازاریابی (marketing plan) قرار می‌گیرند و واحد بازاریابی طرح‌های بازاریابی را به کمک این داده‌ها تدوین می‌کند. گفتنی است نمودار ذیل تنها بخش بسیار کوچکی از نتایج این تحقیقات است و این تحقیقات شامل انبوهی از داده‌ها و اطلاعات مفید دیگر نیز هستند.

میزان حضور برند برای برندهای تن ماهی

عنوان تحقیق: موقعیت‌یابی محصولات تن ماهی

عنوان نمودار: مقایسه میزان حضور برند برای برندهای تن ماهی در سوپرمارکت‌های تهران

تاریخ پروژه: 1395/07/14 الی 1395/07/25

جامعه آماری: سوپرمارکت‌های مناطق 1 الی 22 تهران، تعاونی‌های تهران، نمایندگان شهرستان

حجم نمونه: 907 سوپرمارکت، 151 تعاونی و 19 نماینده شهرستان

جهت دسترسی به داده‌های بیشتر و جدید یا درخواست تحقیقات بازار می‌توانید با شرکت پخش عقاب به شماره 02127360 داخلی 220 تماس حاصل نمایید.

به اشتراک بگذارید