بررسی جایگاه برند برای برندهای رب گوجه فرنگی در بازار تهران

بررسی جایگاه برند رب

برای هر برند و شرکت پخش اطلاع یافتن از موقعیت محصول یا خدمت در بازار امری بسیار حیاتی است. موقعیت اشاره به شرایط فیزیکی و عینی و همچنین ذهنی محصول در بین رقبا دارد. در همین راستا واحد تحقیقات بازار شرکت پخش عقاب سالانه برای هر کدام از برندهای سبد پخش عقاب تحقیقات موقعیت‌یابی را به شکل گسترده و فراگیری انجام می‌دهد. در این مقاله به بررسی جایگاه برند برای برندهای رب گوجه فرنگی در بازار تهران می‌پردازیم.

یکی از داده‌هایی که در تحقیقات موقعیت‌یابی استخراج می‌شود برندهای برتر یک محصول از نظر پاسخ‌دهنده یا همان بررسی جایگاه برند است. به این معنی که پاسخ‌دهنده بدون در نظر گرفتن حضور یا عدم حضور محصول در سبد خود، نظر خود در مورد برندهای برتر یک نوع یا گروه محصول ابراز می‌دارد. در ادامه یک نمونه از داده‌های استخراج‌شده در تحقیقات موقعیت‌یابی رب گوجه فرنگی سال 1395 را می‌بینیم. چنین داده‌هایی تکمیل کننده اطلاعات میزان حضور محصولات و برندها هستند. به عبارتی میزان حضور نشان دهنده سطح پوشش محصول و جدول ذیل نشان دهنده تصویر ذهنی و جایگاه برند آن است و در نهایت برایند این دو قدرت یک برند را در بازار نشان می دهد.

در شرکت پخش عقاب نیز این داده‌ها مبنای طرح‌های کلان و خرد بازاریابی (marketing plan) قرار می‌گیرند و واحد بازاریابی طرح‌های بازاریابی را به کمک این داده‌ها تدوین می‌کند. گفتنی است نمودار ذیل تنها بخش بسیار کوچکی از تحقیقات است و این تحقیقات شامل انبوهی از داده‌ها و اطلاعات مفید دیگر نیز هستند.
بررسی جایگاه برند برای برندهای رب گوجه فرنگی در بازار تهران

عنوان تحقیق: موقعیت‌یابی محصولات رب گوجه فرنگی

عنوان نمودار: مقایسه برندهای برتر رب گوجه فرنگی از نظر فروشندگان تعاونی تهران

تاریخ پروژه: 1395/07/10 الی  1395/07/19

جامعه آماری: سوپرمارکت‌های مناطق 1 الی 22 تهران، تعاونی ها و نمایندگان شهرستان

حجم نمونه: 670 سوپرمارکت، 77 تعاونی و 20 نماینده

جهت دسترسی به داده‌های بیشتر و جدید یا درخواست تحقیقات بازار، با شرکت پخش عقاب به شماره 02127360 داخلی 220 تماس حاصل نمایید.

به اشتراک بگذارید
WordPress Video Lightbox Plugin