بررسی بازار محصولات شادلی

بررسی بازار محصولات شادلی

میزان شناخت یکی از مؤلفه‌های اصلی نشان‌دهنده قدرت برند است. این مؤلفه به این نکته مهم اشاره دارد که هرچه یک برند برای مشتریان و مخاطبان خود شناخته‌شده‌تر باشد، قدرتمندتر نیز هست و به‌جرئت می‌توان ادعا کرد این قدرت ارزشمندترین دارایی یک برند است. با توجه به این توضیحات، برای تحقیقات بازار پخش عقاب در بدو ورود برند/محصول به سبد پخش عقاب یکی از مهم‌ترین مسائل میزان شناخت از آن است. چنین داده‌ای تا حد زیادی رفتار برند/محصول در بازار و پس از ورود به سبد پخش عقاب را مشخص می‌کند. در زیر نمودار میزان شناخت از آبمیوه شادلی در بازار سوپرمارکت‌های تهران آمده است. این نمودار از گزارش بررسی بازار محصولات شادلی برای ورود محصول استخراج شده است.

نمودار بررسی بازار محصولات شادلی

عنوان تحقیق: بررسی بازار محصولات شادلی

عنوان نمودار: شناخت محصولات شادلی در سوپرمارکت‌های تهران

تاریخ پروژه: 1395/07/29الی 1395/08/08

جامعه آماری:

سوپرمارکت‌های مناطق 1 الی 22 تهران

حجم نمونه:

654 سوپرمارکت

جهت دسترسی به داده‌های بیشتر و جدید یا درخواست تحقیقات بازار، با شرکت پخش عقاب به شماره 02127360 داخلی 220 تماس حاصل نمایید.

به اشتراک بگذارید