بررسی بازار روغن زیتون

برخی مواقع کارشناسان شرکت پخش عقاب جای محصولی را در سبد پخش خالی می‌بینند. در چنین مواقعی تیم تحقیقات بازار شرکت پخش عقاب بازار آن محصول یا گروه محصول را بررسی می‌کند. تحقیقات موسوم به «بررسی بازار» اشاره به تحقیقاتی دارد که وضعیت کنونی یک محصول/گروه محصول را در بازار بررسی می‌کند. از جمله سؤالاتی که در این تحقیقات پاسخ داده می‌شود، میزان حضور محصول، برندهای پرفروش، رقبا و بسیاری دیگر از این‌ دست است. در ادامه به نتایح بررسی بازار روغن زیتون پرداخته‌ایم.

از داده‌های بسیار مهمی که از تحقیقات و بررسی بازار استخراج می‌شود، میزان حضور محصول و دلایل عدم حضور آن است. در ادامه یک نمونه از داده‌های استخراج‌شده از تحقیقات بررسی بازار روغن زیتون سال 1396 را می‌بینیم. چنین داده‌هایی برندها و شرکت‌های پخش را در شناخت رقبا و تعیین اهداف بسیار کمک می‌کنند. در شرکت پخش عقاب نیز این داده‌ها مبنای بررسی برندهایی قرار می گیرد که کاندید ورود به سبد پخش عقاب هستند. گفتنی است نمودار ذیل تنها بخش بسیار کوچکی از تحقیقات است و این تحقیقات شامل انبوهی اطلاعات مفید دیگر نیز می‌شود.

بررسی بازار روغن زیتون

در مورد نمودار «دلایل عدم حضور» ذکر این نکته ضروری است: «از آنجا که هر فرد مجاز به پاسخگویی به بیش از یک مورد بوده است، بنابراین مجموع درصد ها می‌تواند بیشتر از صد باشد. همچنین لازم به ذکر است، این درصد‌ها نسبت به 17 درصدی که محصول را در قفسه خود نداشته‌اند محاسبه شده‌است»

عنوان تحقیق: بررسی بازار روغن‌زیتون

عنوان نمودار: حضور روغن‌زیتون در سوپرمارکت‌های تهران- دلایل عدم حضور روغن‌زیتون از نظر فروشندگان

تاریخ پروژه: 27/03/1396 الی 10/04/1396

جامعه آماری: سوپرمارکت‌های مناطق 1 الی 22 تهران

حجم نمونه:677 سوپرمارکت

جهت دسترسی به داده‌های بیشتر و جدید یا درخواست تحقیقات بازار، با شرکت پخش عقاب به شماره 02127360 داخلی 220 تماس حاصل نمایید

 

 

به اشتراک بگذارید