بررسی بازار حبوبات بسته‌بندی‌شده

برخی مواقع کارشناسان شرکت پخش عقاب جای محصولی را در سبد پخش خالی می‌بینند. در چنین مواقعی تیم تحقیقات بازار شرکت پخش عقاب بازار آن محصول یا گروه محصول را بررسی می‌کند. تحقیقات موسوم به بررسی بازار اشاره به تحقیقاتی دارد که وضعیت کنونی یک محصول/گروه محصول را در بازار بررسی می‌کند. از جمله سؤالاتی که در این تحقیقات پاسخ داده می‌شود، میزان حضور محصول، برندهای پرفروش، رقبا و مواردی از این دست است. در ادامه مقاله به بررسی بخشی از نتایج بررسی بازار حبوبات تهران می‌پردازیم.

از داده‌های بسیار مهمی که در بررسی بازار استخراج می‌شود، میزان حضور انواع یک گروه محصول است. در ادامه یک نمونه از داده‌های استخراج‌شده از بررسی بازار حبوبات بسته‌بندی‌شده در سال 1396 را می‌بینیم. چنین داده‌هایی برندها و شرکت‌های پخش را در شناخت بازار و تعیین اهداف بسیار کمک می‌کنند. در شرکت پخش عقاب نیز این داده‌ها مبنای بررسی برندهایی قرار می‌گیرد که کاندید ورود به سبد پخش عقاب هستند. گفتنی است نمودار ذیل تنها بخش بسیار کوچکی از تحقیقات است و این تحقیقات شامل اطلاعات مفید دیگری نیز می‌شود.

میزان حضور انواع حبوبات بسته‌بندی‌شده

 

عنوان تحقیق: بررسی بازار حبوبات بسته‌بندی

عنوان نمودار: حضور انواع حبوبات در سوپرمارکت‌ها

تاریخ پروژه: 1396/06/08 الی 1396/06/23

جامعه آماری: سوپرمارکت‌های مناطق 1 الی 22 تهران، عمده‌فروشی‌ها

حجم نمونه:677 سوپرمارکت و 23 عمده‌فروش

جهت دسترسی به داده‌های بیشتر و جدید یا درخواست تحقیقات بازار، با شرکت پخش عقاب به شماره 02127360 داخلی 220 تماس حاصل نمایید

به اشتراک بگذارید