ارزیابی عملکرد نمایندگان استان بوشهر

ارزیابی عملکرد نمایندگان استان بوشهر

آرزوی هر شرکت پخش، همکاری با نمایندگان قدرتمند و خوش‌نام در سراسر کشور است. پخش عقاب هم از این قاعده مستثنا نبوده و همواره تلاش دارد یا بهترین و بزرگ‌ترین شرکت‌های پخش یا عمده‌فروشی را در شهرستان‌ها انتخاب کند و یا به نماینده خود در بهترین و بزرگ‌ترین شدن کمک کند. در این راستا یکی از داده‌های بسیار مهمی که در تحقیقات موسوم به ارزیابی عملکرد نمایندگان به دست می‌آید نظر خرده‌فروشی‌های استان در مورد نماینده برتر است. این داده به خوبی تصویر ذهنی نماینده در استان محل فعالیت را نشان می‌دهد. در ادامه نموداری آمده که نظر سوپرمارکت‌های استان بوشهر در مورد شرکت پخش و عمده‌فروشی برتر آمده است.

گفتنی است تعداد شرکت‌ها و عمده‌فروشی‌های نمودار 92 عدد بوده که برای حفظ خوانایی 15 مورد با درصد بالاتر نمایش داده شده است.

ارزیابی عملکرد نمایندگان استان بوشهر

عنوان تحقیق: ارزیابی عملکرد نمایندگان  (استان بوشهر)

عنوان نمودار: شرکت پخش و عمده‌فروشی برتر استان بوشهر از نظر سوپرمارکت‌های استان

تاریخ پروژه: 1396/09/18 الی  1396/09/22

جامعه آماری: سوپرمارکت‌های استان بوشهر

حجم نمونه 333 سوپرمارکت

 

جهت دسترسی به داده‌های بیشتر و جدید یا درخواست تحقیقات بازار، با شرکت پخش عقاب به شماره 02127360 داخلی 220 تماس حاصل نمایید.

 

به اشتراک بگذارید