ارزیابی رضایت مشتریان از محصولات هنکل

ارزیابی رضایت مشتریان از محصولات هنکل

بر کسی پوشیده نیست که فروش محصولات به مشتری نه پایان مسیر که آغاز فرایندی است که موفقیت یا عدم موفقیت آن آینده برندها را مشخص می‌کند. رضایت از کالا و خدمات دریافت شده در ابعاد مختلف تعیین‌کننده‌ترین عامل در خروج محصول از شلف و اقدام به خرید مجدد است. در همین راستا واحد تحقیقات بازار شرکت پخش عقاب سالانه برای هر کدام از برندهای سبد پخش عقاب تحقیقات رضایت سنجی و ارزیابی رضایت مشتریان را به شکل گسترده و فراگیری انجام می‌دهد. تفاوت اصلی رضایت سنجی با موقعیت‌یابی در جامعه موردمطالعه است. موقعیت‌یابی در میان تمام جامعه موردنظر انجام می‌شود اما رضایت سنجی در میان کسانی است که حداقل محصول را یک بار خریده‌اند.

یکی از داده‌هایی که در این دست تحقیقات بازار استخراج می‌شود ارزیابی رضایت مشتریان از کیفیت محصولات است. در ادامه یک نمونه از داده‌های استخراج‌شده از تحقیقات رضایت سنجی محصولات هنکل 1395 را می‌بینیم. چنین داده‌هایی به تولیدکننده و شرکت پخش نشان می‌دهد که در مقایسه با رقبا چه نقاط ضعف و قدرتی دارند. همچنین راهنمای تولیدکننده در اصلاح محصولات موجود و تولید محصولات جدید خواهد بود.

در شرکت پخش عقاب نیز این داده‌ها مبنای طرح‌های کلان و خرد بازاریابی (marketing plan) قرار می‌گیرند و واحد بازاریابی طرح‌های بازاریابی را به کمک این داده‌ها تدوین می‌کند. گفتنی است نمودار ذیل تنها بخش بسیار کوچکی از تحقیقات است و این تحقیقات شامل انبوهی اطلاعات مفید دیگر نیز می‌شود.

ارزیابی رضایت مشتریان از محصولات هنکل

عنوان تحقیق: ارزیابی رضایت مشتریان از محصولات هنکل در مقایسه با رقبا

عنوان نمودار: رضایت از کیفیت محصولات پریل از نظر فروشندگان عمده تهران

تاریخ پروژه: 1395/01/14 الی     1395/01/23

جامعه آماری:

گروه توزیع‌کنندگان خرده تهران: تمامی عوامل خرید که حداقل یکی از محصولات هنکل را ظرف یک سال گذشته یک‌بار خریداری کرده‌اند.

گروه توزیع‌کنندگان عمده تهران: تمامی عمده‌فروشانی که حداقل یکی از محصولات هنکل را ظرف یک سال گذشته یک‌بار خریداری کرده‌اند.

گروه تعاونی‌های مصرف: تمامی فروشگاه‌هایی که حداقل یکی از محصولات هنکل را ظرف یک سال گذشته یک‌بار خریداری کرده‌اند.

جهت دسترسی به داده‌های بیشتر و جدید یا درخواست تحقیقات بازار، با شرکت پخش عقاب به شماره 02127360 داخلی 220 تماس حاصل نمایید.

به اشتراک بگذارید