ارزیابی رضایت از طرز برخورد پرسنل از نظر فروشندگان خرده تهران

واحد تحقیقات بازار شرکت پخش عقاب سالانه برای هر کدام از برندهای سبد پخش عقاب تحقیقات رضایت سنجی را به شکل گسترده و فراگیری انجام می‌دهد. در این تحقیقات از جامعه آماری خریداران محصولات یک برند در مورد میزان رضایت آن‌ها از ابعاد مختلف یک محصول پرسیده می‌شود. همچنین رضایت از خدمات پخش عقاب نیز به صورت محدود در این تحقیقات مورد نظر قرار می‌گیرد. سنجش این دو موضوع به کارشناسان پخش عقاب نشان می‌دهد که رضایت از هر کدام، چگونه دیگری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از طرفی نیز این تحقیقات کمک می‌کند پخش عقاب به نقاط ضعف خود آشنا شده و آن‌ها را اصلاح کند. در ادامه نمودار روند رضایت از طرز برخورد پرسنل را آورده‌ایم.

یکی از داده‌هایی که در تحقیقات رضایت سنجی استخراج می‌شود میزان رضایت از طرز برخورد پرسنل است. در ادامه یک نمونه از داده‌های استخراج‌شده از تحقیقات رضایت سنجی محصولات تافی و دسرهای پودر 1394 را می‌بینیم. گفتنی است نمودار ذیل تنها بخش بسیار کوچکی از تحقیقات است و این تحقیقات شامل انبوهی اطلاعات مفید دیگر نیز می‌شود.

ارزیابی رضایت از طرز برخورد پرسنل

عنوان تحقیق: رضایت سنجی مشتریان از محصولات تافی و دسرهای پودری

عنوان نمودار: روند رضایت از طرز برخورد پرسنل از نظر فروشندگان خرده تهران

تاریخ پروژه: 1394/12/13 الی 1394/12/25

جامعه آماری:

توزیع‌کنندگان خرده (سوپرمارکت) مناطق 1 الی 22 تهران

توزیع‌کنندگان عمده (عمده‌فروشی‌ها) بورس خیابان مولوی، خیابان صاحب‌جمع، خیابان خیام و انبارنفت

حجم نمونه: 1265سوپرمارکت و 86عمده‌فروش

جهت دسترسی به داده‌های بیشتر و جدید یا درخواست تحقیقات بازار، با شرکت پخش عقاب به شماره 02127360 داخلی 220 تماس حاصل نمایید.

 

به اشتراک بگذارید