میزان حضور برندهای غذای آماده در سوپرمارکت‌های تهران

یکی از داده‌های بسیار مهم برای هر تولیدکننده و توزیع‌کننده، برندهای موجود محصولات مشابه در بازار است. این داده‌ها نشان می‌دهند که رقبای هر برند کدامند. همچنین مدیران برندها با دیدن این اطلاعات به جایگاه خود در برابر رقبا پی می‌برند. در ادامه نموداری آمده که میزان حضور برندهای غذای آماده را در سال 1394 در بازار سوپرمارکت‌های تهران نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که این نمودار صرفاً حضور را نشان داده و کیفیت حضور که وابسته به تنوع و تعداد محصول موجود دارد را در نظر نگرفته است.

میزان حضور برندهای غذای آماده در سوپرمارکت‌های تهران

 

عنوان تحقیق: رضایت سنجی مشتریان محصولات هانی

عنوان نمودار: میزان حضور برندهای غذای آماده در سوپرمارکت های تهران

تاریخ پروژه: 1394/12/13 الی 1394/12/25

جامعه آماری:

 توزیع‌کنندگان خرده (سوپرمارکت) مناطق 1 الی 22 تهران

توزیع‌کنندگان عمده (عمده‌فروشی‌ها) بورس خیابان مولوی، خیابان صاحب‌جمع، خیابان خیام و انبارنفت

نمایندگان شهرستان

تعاونی‌های مصرف تهران

حجم نمونه:

620 سوپرمارکت

36 عمده‌فروش

19 نماینده

73 تعاونی

جهت دسترسی به داده‌های بیشتر و جدید یا درخواست تحقیقات بازار، با شرکت پخش عقاب به شماره 02127360 داخلی 220 تماس حاصل نمایید.

به اشتراک بگذارید
WordPress Video Lightbox Plugin